Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Директор Архива Босне и Херцеговине Саша Клепић у посјети Архиву Војводине

06.09.2019. - У петак 6. септембра 2019. године, директор Архива Босне и Херцеговине Саша Клепић посјетио је Архив Војводине.

Састанку су присуствовали директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић и сарадници Милена Поповић Субић, пом. директора, Љиљана Дожић, руководилац Одјељења за документацију, информације и информациони систем и Дејан Маодуш, руководилац Одјељења за дигитализацију и микрофилмовање. Састанку је присуствовала и Јелена Добровић, дизајнерка изложбе Изградња Банске палате у Новом Саду коју припрема Архив Војводине.
 
Саша Клепић упознао је присутне са радом и приоритетима архивске службе у БиХ.
 
Директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић презентовао је рад Архива Војводине, те показао депое архива, Лабораторију за конзервацију и рестаурацију архивске грађе и Одјељење за дигитализацију и микрофилмовање, као и радове на изградњи амфитеатра у дворишту Архива.
 
Током сусрета, договорена је сарадња између два архива, првенствено на размјени запослених на конзервацији и рестаурацији архивске грађе (конзерватора).
 
Саша Клепић са представницима Архива Војводине обишао је изложбену поставку Музеја присаједињења 1918.