Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Posjeta nj.e. ambasadora Države Katar

20.06.2019. - Nj.e. ambasador Sultan bin Ali Al-Khater posjetio je danas Arhiv Bosne i Hercegovine. Tokom zvanične posjete upoznao se sa dosadašnjim radom  i aktuelnim problemima sa kojima se Arhiv susreće.

U razgovoru sa direktorom Arhiva Bosne i Hercegovine, Sašom Klepićem, informisan je o trenutnom stanju u kome se nalazi arhivska građa, u šta se lično uvjerio prilikom obilaska arhivskih depoa koji se nalaze u podrumu zgrade Predsjedništva BiH.

U prostoriji čitaonice Arhiva BiH, novinarima su se obratili nj.e. ambasador Sultan bin Ali Al-Khater  i direktor Arhiva BiH Saša Klepić, te su predstavili projekat koji će finansirati država Katar u iznosu od 128.512 KM.

Nj.e. ambasador Sultan bin Ali Al-Khater je istakao važnost naše institucije kao čuvara nacionalnog blaga, te da imamo  podršku države Katar u renoviranju prostorija kako bi se zaštitila arhivska građa neprocjenjive vrijednosti.

Direktor Klepić se zahvalio prijateljskoj Državi Katar na pomoći i saradnji da se realizuje veoma važan projekat, koji je od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu.