Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Radni sastanak u Arhivu Bosne i Hercegovine

04.01.2021. – Danas je u Arhivu Bosne i Hercegovine održan radni sastanak na kome su sumirani rezultati aktivnosti u protekle tri i pol godine, sa akcentom na rekonstrukciju smještajnih prostorija u zgradi Predsjedništva BiH. Planirane aktivnosti na obnovi depoa su završene - postavljena je hidroizolacija, sređeni podovi, ugrađena nova rasvjeta i ventilacija, čime su osigurani svi uvjeti zaštite i uporabe arhivskog gradiva, sukladno propisanim arhivističkim normama. 

U Arhivu se i dalje nalazi velik broj fondova bez pratećih inventara i kataloga, što otežava istraživanje i nesmetan pristup traženim dokumentima, pisanje stručnih radova i organiziranje izložbi.

Na sastanku je istaknuto da će u periodu koji je pred nama, prioritet imati stručne arhivističke aktivnosti, poput sortiranja i raspoređivanja gradiva, izrade inventara, te digitaliziranje najtraženijih i najugroženijih fondova i knjiga.