Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

OBAVIJEST O RADU ČITAONICE

Obavještavamo stranke i istraživače da čitaonica Arhiva Bosne i Hercegovine neće raditi u periodu od 30.07. do 10.08.2018. godine. Čitaonica nastavlja sa radom po standardnom rasporedu od ponedjeljka, 13.08.2018. godine.