Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović posjetili Arhiv Bosne i Hercegovine

23.07.2018. - Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je u ponedjeljak, 23. jula 2018. godine zajedno sa saradnicima i ministrom civilnih poslova BiH Adilom Osmanovićem posjetio Arhiv BiH, gdje ih je direktor ove institucije Saša Klepić upoznao o aktivnostima koje je Arhiv proveo u posljednje dvije godine, kao i trenutnim aktivnostima te planovima i organizacijom arhivske struke u BiH s ciljem daljeg jačanja i poboljšanja funkcionisanja.Klepić je istakao važnost arhivske djelatnosti koju svaka država mora njegovati. U Arhivu BiH tražimo najbolje načine da se uklopimo u savremenu eru. To se prvenstveno odnosi na proces digitalizacije, da se uz restauraciju građe radi i digitalizacija kako bi se dokumenti sačuvali u elektronskoj verziji. U prošloj godini smo zahvaljujući donaciji Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju - TIKE u iznosu od 35.000 eura uspjeli adaptirati tri od 22 prostorije, a u svrhu zaštite važnog dijela bosanskohercegovačke kulturno-historijske baštine za buduće naraštaje. U toku je i projekt rekonstrukcije nove čitaonice Arhiva BiH, koja će istraživačima omogućiti lakši i efikasniji pristup arhivskoj građi. Neke od prostorija su u izuzetno lošem stanju, zbog čega je neophodan što skoriji angažman na adaptaciji kako bi se arhivska građa zaštitila i sačuvala, pojasnio je Klepić. Sagovornici su obišli radne prostorije Arhiva BiH, kao i adaptirane depoe i stubište, a što je realizirano uz pomoć stranih donatora, te one prostorije kojima je neophodna hitna rekonstrukcija radi adekvatne zaštite arhivske građe.Načelnik Ajnadžić iskazao je spremnost Općine Centar da pomogne ovoj izuzetno važnoj instituciji.Ovaj arhiv čuva izuzetno važnu dokumentaciju i smatram da je obaveza svih nas da to čuvamo. U skladu sa našim mogućnostima, iznaći ćemo rješenje da pomognemo adaptaciju prostora, poručio je Ajnadžić.Ministar Osmanović također je poručio da će Ministarstvo civilnih poslova pružiti punu podršku daljem radu Arhiva Bosne i Hercegovine.  Arhiv Bosne i Hercegovine, prva moderna arhivska ustanova u Bosni i Hercegovini, osnovan je 1947. godine, rješenjem Vlade Narodne Republike Bosne i Hercegovine br. 1061 od 12. decembra 1947., a taj datum se sada koristi kao rođendan Arhiva BiH. U njegovim trezorima čuvaju se mnogi značajni dokumenti, a neki od najvrijednijih su povelje kralja Dabiše od 26. aprila 1395, Stjepana Tomaša Ostojića iz februara 1459. i jedan prijepis povelje kralja Dabiše iz XVI stoljeća.  Arhiv Bosne i Hercegovine je državna institucija koja čuva, zaštićuje, stručno obrađuje i daje na korištenje arhivsku i registraturnu građu državnih tijela, državnih i javnih ustanova i poduzeća te pravnih osoba, obitelji i pojedinaca čija se djelatnost prostirala ili se prostire na čitavom ili većem dijelu Bosne i Hercegovine.