Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Потписан Меморандум о сарадњи између Архива Босне и Херцеговине и Државне архивске агенције Републике Бугарске

07.06.2018. - Јучер су у просторијама Државне архивске агенције Републике Бугарске директор Архива Босне и Херцеговине Саша Клепић и предсједавајући Државне архивске агенције Републике Бугарске Михаил Груев потписали Меморандум о сарадњи између ове двије институције. Потписивањем меморандума закључена је пословна и стручна сарадња, којом ће се омогућити приступ архивској грађи у циљу истраживања и комплетирања архивских фондова, као и размјена професионалних искустава у пољу архивистике.Поштујући надлежности, сарадња ће се заснивати на партнерству, транспарентности, одговорности и међособном информисању, а све у циљу остваривања заједничких интереса од значаја за развој архивске струке.Потписници Меморандума годишњим програмима рада конкретизират ће облике и обим сарадње о којима ће редовно обавјештавати једни друге.Између осталога договорено је да ове двије институције за почетак започну пројект, којим ће се истражити документација о ове двије земље у вријеме бивше СФРЈ, а у сврху издавања библиографије о истом.