Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Potpisan ugovor o saradnji između Filmskog centra Sarajevo i Arhiva Bosne i Hercegovine

01.06.2018. Direktor Arhiva Bosne i Hercegovine, Saša Klepić i direktor Filmskog centra Sarajevo, Jasmin Duraković, potpisali su danas sporazum o saradnji ove dvije institucije.  Sporazum je potpisan na lokalitetu nekadašnjeg Filmskog studija Jagomir. Gospodin Duraković, predstavljajući Filmski centar Sarajevo, istakao je da je suština i osnovni cilj ovog sporazuma razmjena informacija o dokumentaciji bosanskohercegovačkog filma za period  1947. – 1991. godina, s obzirom da Arhiv Bosne i Hercegovine čuva veliku i vrijednu  zbirku dokumenata i fotografija koje se odnose na kinematografiju u Bosni i Hercegovini. Direktor Arhiva BiH, Saša Klepić, izrazio je zadovoljstvo potpisivanjem ovog sporazuma te najavio saradnju na zajedničkim projektima sa Filmskim centrom Sarajevo. „Arhiv BiH, u porodičnom blagu koje čuva, a koje je sticano stotinama godina, čuva i filmsku građu. Nakon ovoga počinjemo raditi konkretne stvari – već u decembru planiramo zajedničku multimedijalnu izložbu o kinematografiji u Bosni i Hercegovini u periodu 1947. – 1991. godina. koja će biti veliku iskorak, jer to ovdje, do sada, nije rađeno“, rekao je direktor Arhiva Bosne i Hercegovine.