Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Razmjena duplikata publikacija između Franjevačke knjižnice u Mostaru i Arhiva Bosne i Hercegovine

01.06.2018. - Danas je u sklopu provođenja svojih nadležnosti vezano za promicanje suradnje  između  institucija kulture, Arhiv Bosne i Hercegovine izvršio s Franjevačkom knjižnicom u Mostaru razmjenu duplikata različitih publikacija koje se čuvaju  u spomenutim institucijama.  Navedenom prigodbom  Arhiv BiH je ustupio Franjevačkoj knjižnici u Mostaru 179 svezaka duplikata časopisa Politika i 52 sveska časopisa Oslobođenje. Na samom su činu primopredaje sudjelovali direktor Arhiva BiH Saša Klepić, njegov zamjenik  Šimun Novaković, te voditelj Franjevačke knjižnice u Mostaru fra Ante Marić, koji se u ime Knjižnice zahvalio na ustupljenim časopisima  te istom pogodbom Arhivu BiH uručio 10 svezaka časopisa  Hercegovina Franciscana i nekoliko drugih naslova iz vlastite naklade. „Budući da u Mostaru djeluju dva sveučilišta , među kojima i studiji novinarstva, te nekoliko studijskih grupa društvenog i humanističkog usmjerenja, smatramo  da se ovim činom omogućava mostarskim studentima i drugim zainteresiranim pojedincima, relativno lako doći do traženih podataka o svim značajnim događajima koji su obilježili život avnojevske  Jugoslavije, a o čemu su pisali spomenuti časopisi“, naveo je zamjenik direktora Arhiva BiH  Šimun Novaković.