Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Савјетовање архивских радника у Брчком

У периоду  07 – 08. мај  2018. године у Брчком, одржано је Савјетовање архивских радника. Организатор савјетовања је Архивистичко удружење Босне и Херцеговине, а домаћин Архив Брчко дистрикт.Савјетовању су присуствовале колеге из Босне и Херцеговине и колеге из неколико сусједних држава: Турске, Словеније, Србије и Хрватске. Испред Архива Босне и Херцеговине је било 10 учесника, а активно учешће у подручју научног рада „Архивска звања у постојећем  босанскохерцеговачком архивском законодавству“ имао је др. Шимун Новаковић, замјеник директора.Главне теме које су презентоване на састанку биле су архивско законодавство између теорије и праксе  и проблематика просторних капацитета у архивској дјелатности.На овогодишњем савјетовању архивских радника дио програма је посвећен  приказивању документарног филма о хисторији града Брчког. Поред едукације и стручног усавршавања, циљ је био размјена информација, искуства и договора о даљној сарадњи са другим институцијама које се баве заштитом архивске грађе.