Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Izdavaštvo

Narodna vlada Narodne Republike Bosne i Hercegovine 1945-1948

zapisnici
priredila: Rosa Cvijović
Sarajevo 1983.

Stranice