The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

I N F O R M A C I J A

Informacije o radnom vremenu u Arhivu Bosne i Hercegovine za vrijeme epidemije

U skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Odluka VMBiH br.13/20 od 17.03.2020.godine i Odluke o postupanju Arhiva Bosne i Hercegovine u cilju osiguranja zaštite života i zdravlja zaposlenih zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane korona virusom ( COVID-19), direktor Arhiva Bosne i Hercegovine donio je odluku o minimumu procesa rada u Arhivu Bosne i Hercegovine za vrijeme trajanja epidemije. Postupajući po uputama Koordinicionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje, preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i drugih nadležnih institucija, apelujemo na sugrađane, korisnike i sva druga fizička i pravna lica, da sve podneske (uvjerenja, saglasnosti i druga potrebna dokumentacija) možete dostaviti na sljedeće načine:

Sve potrebne informacije na kontakt telefon: 033/206-492

Putem fax-a: 033/206-492

Putem e-maila: info@arhivbih.gov.ba

Putem pošte na adresu: Arhiv Bosne i Hercegovine Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Takođe obavještavamo sve naše korisnike/istraživače da se otkazuje rad sa istraživačima arhivske građe u arhivskoj biblioteci i čitaonici Arhiva BiH, dakle, ista neće biti dostupna za istraživače koji koriste arhivsku građu do daljnjeg. Potrebne informacije vezano za rad u čitaonici možete dobiti putem mail: citaonica@arhivbih.gov.ba