The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Javne konzultacije - MINIMUMA PROCESA RADA U ARHIVU BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA