The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Преузета грађа Врховног суда БиХ смјештена у реновирани депо Архива БиХ

29.05.2018. - Дана 18.05. 2018. године Архив Босне и Херцеговине преузео је дио архивске грађе Врховног суда БиХ из периода од 1945 до 1962 . године у количини од 646 кутија и 10 књига, односно уписника и именика која је смјештена у депоу 5, соба број 6.Врховни суд Босне и Херцеговине  основан је Законом о Врховном суду  Босне и Херцеговине (“Службени лист НР БиХ”, број 2/95) 19.4.1945. године  као највиши судски орган. Од 1952 до 1975. године заједно су дјеловали Управни суд и Врховни суд БиХ, када су управни спорови вођени при Врховном суду БиХ.