The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Posjeta ministra Mirka Šarovića Arhivu Bosne i Hercegovine

24.05.2018. - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Mirko Šarović, bio je u službenoj posjeti Arhivu  BiH. Ministra je ugostio direktor Arhiva BiH, Saša Klepić, te ga upoznao sa aktinostima koje je Arhiv BiH sproveo u posljednje dvije godine, kao i  onim aktivnostima, projektima i planovima koje Arhiv BiH planira da realizuje u budućnosti.Ministar Šarović je obišao depo i laboratoriju za konzervaciju, restauraciju i mikrofilmovanje arhivske građe smještene u zgradi Palate pravde u Sarajevu, dok se centralni depo Arhiva BiH nalazi u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine.Prilikom posjete, ministar Šarović izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim radom rukovodstva  Arhiva na očuvanju arhivske građe, ističući podršku nastavku obnove prostorija u kojima se čuvaju dokumenti od izuzetnog kulturno istorijskog značaja za cijelu Bosnu i Hercegovinu, te najavio da će Savjet  ministara u budućnosti, Arhivu BiH pružiti snažniju podršku.Direktor Arhiva BiH, Saša Klepić, pojasnio je da rukovodstvo ove institucije aktivno radi na poboljšanju uslova rada ove ustanove, te da je jedan od ciljeva osavremeniti sam način pristupa i korištenja arhivske građe za sve zainteresovane korisnike. Istakao je da je u protekle dvije godine uloženo oko pola miliona maraka vanbudžetskih sredstava u adaptaciju depoa, stubišta i radnog prostora.